Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten ja minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta, ja mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 1. Rekisterin tiedot

Nimi: LoVelykids asiakastietorekisteri

Käyttöönottopäivä: 06.12.2021

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Jokiseudun Kirjapiste Ky / LoVelykids

Y-tunnus: 2610920-7

Postitusosoite: Kauppakatu 25, 85800 Haapajärvi

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Hilla Estola, hilla@lovelykids.fi

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

LoVelykids käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

Pidämme asiakasrekisteriä vain omaa liiketoimintaamme varten, sekä asiakassuhteen ylläpitoon. Asiakasrekisteri perustuu rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen, joka syntyy asiakkaan tekemästä verkkokauppatilauksesta tai muusta kaupankäyntiin liittyvästä tapahtumasta.

Joidenkin tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille on välttämätöntä maksu- ja toimitusprosessin toteuttamiseksi. Esimerkiksi toimituksen takaaminen vaatii osoitetietojesi luovuttamista paketin toimittajalle ja mikäli haluat maksaa Jousto-laskulla luottopäätöksen tekeminen vaatii henkilötietojesi luovuttamista Joustolle.

 1. Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteriimme seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelin
 • Sähköposti
 • Ostohistoria (tilatut tuotteet, toimitustavat, maksutavat)
 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa, kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Näiden raamien sisällä henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Pyynnön jälkeen tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

 1. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihin on suojattu asianmukaisesti käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

 1. Sosiaalisen median liitännäiset

LoVelykidsin verkkosivustolla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä.

Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.

Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. LoVelykidsillä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä LoVelykids ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja LoVelykids on hänestä kerännyt. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Shopping Cart